Terapie

 

             Jednou z hlavných techník, ktoré používam je  technika Atlantis Arolo Tifar. Atlantis Arolo Tifar  je starodávne liečiteľské umenie atlantských majstrov znovuobjavené v 90-tych rokoch nemeckým duchovným učiteľom Dr. F.E.Eckardom Strohmom.

Arolo je výnimočná energeticko - diagnostická a liečebná metóda, ktorá dovolí lokalizovať presnú príčinu chorôb a identifikovať karmické procesy. Z lekárskeho hľadiska tento diagnostický systém  dovolí zistiť informáciu o stave osoby v podstate za pár minút, bez potreby špeciálnych laboratórnych skúšok..

 

 

 

 

 

0907 981 052

0903 777 533

             V októbri roku 1998 som sa stal Tifarom, t.j. majstrom Arola. Cez iniciáciu som ako Tifar získal prístup k najvznešenejšiemu prúdu božskej energie akú len môže vôbec ľudská bytosť dosiahnuť. Práve tento najvznešenejší prúd božskej energie využívam pri pomoci mojim klientom počas terapií k ich návratu k zdraviu.

 

Pri terapii používam viaceré techniky ošetrenia, ktoré sa navzájom dopĺňajú , podporujú a vzájomne pôsobia synergicky - vytvárajú zosilnený efekt.          

  Ďalšou dôležitou technikou, ktorú používam počas terapií a ktorú mi tiež  sprostredkoval na kurzoch a seminároch veľmajster F.E.Eckard Strohm je Aktívna duchovná terapia. Taktiež od roku 1998 som absolventom najvyššieho - 5.stupňa tejto techniky, ktorý mi umožňuje okrem iného využívať energetickú chirurgiu, takzvanú PSI chirurgiu. PSI chirurgia, je energetická operačná technika, ktorá je veľmi podobná technikám liečiteľov na Filipínach. Hlavný rozdiel je v tom , že táto energetická technika je bez otvorených rán. Je to veľmi rýchla a účinná technika, ktorá môže byť použitá v núdzových situáciách a v niektorých prípadoch môže nahradiť aj bežnú lekársku operáciu.

 

Okrem týchto hlavných techník, pri svojich terapiách využívam aj svoje vedomosti essénskeho majstra, to znamená využívam poznanie, ktoré nie je dostupné „bežne“ , ale je to poznanie, ktoré sa vyučovalo i v starodávnych mystických školách a centrách. K tomuto poznaniu mi pomohol sa dostať taktiež môj veľký učiteľ F.E.Eckard Strohm.

 

  Ako som už spomenul v úvode, novinkou v ponuke terapií je špeciálna relaxačná terapia zameraná na odblokovanie aj najhlbších psychických blokov. Naozaj väčšina chorôb má svoju príčinu práve v „psychike“. Veď sami lekári vravia, že minimálne 90 percent chorôb má svoj psychosomatický základ.  Práve „vyriešenie“ problému v psychike, umožňuje mojim klientom rýchlejší a často krát menej „bolestný“ návrat ku zdraviu.

  Pri tejto metóde sa jedná o prácu s klientom v hypnotickom stave. Hypnotický stav nie je ničím iným, ako dočasný stav zosilnenej koncentrácie a uvedomenia si vecí, ktoré si bežne človek nevšíma. Je to taký stav, kedy sa súčasne uvoľníme aj na fyzickej úrovni, a zároveň dosahujeme zmenený stav vedomia, aký máme napríklad pri zamyslení sa, pri obdive krásy, pri zobúdzaní sa. Táto metóda ale nemá nič spoločné s rôznymi „hypnotickými šou“, preto sa klient z tejto strany nemusí absolútne ničoho obávať.

Po absolvovaní výcviku ponúkam svojim klientom aj ja túto možnosť, ako jednu z možností liečebného postupu. Vzhľadom na konkrétnu chorobu (problém) volím pre pacientov tú najoptimálnejšiu techniku v rámci tejto možnosti, aby ich návrat k zdraviu bol čo najrýchlejší a najoptimálnejší.

Pre ľudí, ktorým kontraindikácie (príliš nízky tlak, liečenie na psychiatrii, užívanie niektorých liečiv...) nedovoľujú aby mohli byť liečení v hypnotickom stave, ponúkam  metódu, ktorá im pomôže nájsť podstatu ich problému - tzv. OH karty. Tieto psychologické karty používam aj vždy vtedy, keď usúdim, že táto jednoduchá, rýchla a účinná metóda je v danom momente pre klienta a pre vyriešenie jeho „problému“ najvýhodnejšia, čiže táto metóda je určená pre všetkých.

V prípade relaxačných techník, okrem klasického „katatymovského“ riešenia problému, alebo  hypnosugescie, ponúkam aj jednu zaujímavú techniku, kde využívam aktivizáciu samo liečiacich schopností organizmu v hypnóze pomocou samodiagnostiky.

 

Tieto nové metódy však nepoužívam pri terapiách automaticky, tak ako ostatné techniky Dr. Strohma, ale vopred sa na tejto metóde v prípade záujmu zo strany klienta dohodneme.

  Alternatívnej medicíne sa venujem od roku 1996. Počas svojej liečiteľskej praxe som ošetril a pomohol tisíckam ľudí . Počas svojej  13 ročnej praxe alternatívneho terapeuta mi moji klienti pomohli získať cenné skúsenosti z ich chorôb, ktoré teraz môžem využiť k efektívnejšej pomoci svojim terajším klientom. Prax je v každej profesii neoceniteľným pomocníkom každému človeku. V povolaniach, ktoré sa zaoberajú liečením ľudí to platí minimálne dvojnásobne...

  Na záver by som chcel povedať, že technikami, ktoré mi odovzdali moji učitelia ošetrujem akékoľvek choroby, problémy - aj psychické problémy. V alternatívnej medicíne sa pozeráme na človeka holisticky — celostne. Každý problém je v alternatívnej medicíne riešiteľný. Podmienkou k vyriešeniu - uzdraveniu je spolupráca klienta. Terapeut len pomáha chorému na jeho ceste, ale rozhodujúci krok musí urobiť vždy pacient.

Tým, ktorí sa rozhodli vzdať sa svojich chorôb a problémov, veľmi rád a všetkými svojimi silami pomôžem na  terapiách. Na terapie sa môžete objednávať telefonicky.

Osud nám spĺňa naše priania, ale po svojom, aby nám mohol dať niečo nad naše túžby.  Goethe

Štúdio Šnajdr