Komu  odporúčam absolvovať  kurzy a semináre

 

zdravotným pracovníkom                                masérom

bio energetikom – bio terapeutom                   kozmetičkám

kaderníčkam                                                   učiteľom

sociálnym pracovníkom                                   poradcom

všetkým ostatným

Kurzy a semináre R.A.I.

· informácie o jednotlivých kurzoch a seminároch  sú len základné – podrobnejšie informácie,  konkrétne praktické cvičenia a techniky majú záujemcovia možnosť  získať a osvojiť si  priamo na jednotlivých kurzoch a seminároch po ich absolvovaní,

· na jednotlivé kurzy a semináre sa  môžete prihlásiť priamo v Štúdiu Šnajdr

Osud nám spĺňa naše priania, ale po svojom, aby nám mohol dať niečo nad naše túžby.  Goethe

Štúdio Šnajdr