Kontakt

Mobily: 0903 777533 , 0907981052

Email: studiosnajdr@gmail.com

Kontakt :

0907 981 052

0903 777 533

Osud nám spĺňa naše priania, ale po svojom, aby nám mohol dať niečo nad naše túžby.  Goethe

Štúdio Šnajdr