Reiki Association International

Mobily: 0903 777533 , 0907981052

Email: studiosnajdr@gmail.com

· v roku 1995  veľmajster F. E.Eckard Strohm založil ústredie R. A. I. aj  na Slovensku

· od r. 1998 do roku 2010 bol vedením ústredia R. A. I.   Mgr. Peter Tóth

· od r. 2010 je vedením ústredia R. A. I.  v Slovenskej aj Českej  republike poverený                  Anton Kuruc

·  

 

 

Kontakt :

Mechtyld a Eckard

Kornelia a Manfred

5 pravidiel pre život:

Žiť s vedomím, že ste súčasťou Boha.

Žiť s vedomím, že ste súčasťou všetkého a všetko je súčasťou Vás.

Žiť s univerzálnou láskou, ktorá zahŕňa všetko, pretože Reiki je láska pre všetko, čo existuje.

Žiť svoj každodenný život so zodpovednosťou. Pokora neznamená ľahostajnosť alebo pasivitu.

Liečiť s Reiki, učiť Reiki a predovšetkým žiť s Reiki.

F.E.Eckard Strohm

 

 

 

Naviac, R.A.I. spolupracuje s liečiteľmi a profesionálmi v oblasti zdravotníckej starostlivosti ako sú lekári, zdravotné sestry, alternatívni liečitelia, masážni terapeuti a ponúka všetkým odborný rast ich vedomostí z klasickej medicíny využitím energetických liečebných metód. Tieto techniky môžu pomôcť urýchliť liečebný proces a obnoviť návrat ku zdraviu. Môžu byť taktiež používané nezávisle od lekárskych terapií alebo môžu byť použité len pre udržiavanie optimálnej zdravotnej kondície.

Naše úsilie vytvoriť dokonalý vysoký štandardný tréning je uznávaný nielen tými, ktorí sa zaujímajú o ezoteriku , ale aj expertmi v oblasti medicíny. V R.A.I. sú  zastúpení aj početní lekári a medicínski pracovníci. V súčasnosti máme viac ako 40.000 R.A.I. členov a viac ako 700 R.A.I. Reiki učiteľov. Hlavné zameranie práce v R.A.I. sú energetické liečebné metódy, ako : Reiki, Aktívna duchovná terapia a AROLO TIFAR. Ponúkame tiež ďalšie liečebné kurzy v spolupráci s inými inštitúciami, ako relaxačné techniky a "jemná" chiropraktika, ktoré majú veľmi priaznivý efekt na celkový liečebný proces.

Skutočnosť, že liečitelia a profesionáli v medicíne využívajú R.A.I. metódy, môže dať dôveryhodnosť aj ostatným ľuďom, ktorí praktizujú tieto techniky v ich každodennom osobnom živote.   Reiki, AROLO TIFAR a Aktívna duchovná terapia môžu všetkým neoceniteľne pomôcť.  Pomáhať môžu nielen s obnovou zdravia, ale aj v oblasti prevencie. Tieto energetické liečebné metódy môžu byť použité  v každej situácii a pre všetky živé bytosti. To je obrovské požehnanie pre naše životy.

Reiki Association International (R.A.I.) bolo založené v Nemecku v roku 1990  významnými osobnosťami na poli alternatívnej medicíny, vedených F.E. Eckardom Strohmom. Program asociácie, ktorá je teraz prítomná v mnohých krajinách, sa sústreďuje na pomoc ľuďom naučiť ich rôzne energetické liečebné metódy . Učí ľudí ako si pomôcť sami sebe  a že stav ich zdravia je v ich vlastných rukách.

Osud nám spĺňa naše priania, ale po svojom, aby nám mohol dať niečo nad naše túžby.  Goethe

Štúdio Šnajdr